Jak ogrodzić posesję murem zgodnie z przepisami?

Ogrodzenie to integralna część całej posesji. Pełni ono zarówno funkcję zabezpieczającą, jak i estetyczną – tworząc spójną całość z elementami takimi jak bryła domu, kolor elewacji, czy kostka brukowa. Jednak zanim przystąpimy do jego tworzenia, warto poznać przepisy budowlane, do których należy się dostosować. Co polskie prawo mówi o ogrodzeniu posesji tradycyjnym ogrodzeniem? A o czym należy pamiętać, tworząc tzw. mur oporowy? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Przepisy dotyczące budowy ogrodzenia

Przepisy dotyczące tworzenia ogrodzenia zapisane są w Ustawie Prawo Budowlane, gdzie wskazano, jakie są główne obowiązki inwestora, czyli osoby podejmującej działania. Okazuje się, że według obowiązujących obecnie przepisów budowa ogrodzenia, które nie przekracza wysokości 2,2 metra (od poziomu terenu), jest możliwa bez składania wniosku o jakiekolwiek pozwolenie. Nowelizacja przepisów sprawiła też, że możliwe jest stawianie nowego ogrodzenia lub dokonywanie remontów już istniejącej konstrukcji, nawet gdy znajduje się ona między sąsiadującymi działkami budowlanymi, a także między drogą lub terenem publicznym – i to bez dodatkowych formalności.

Należy jednak podkreślić, że tworzone przez nas ogrodzenie nie może w żaden sposób zagrażać zdrowiu i życiu innych osób. Nie może też przekraczać wspomnianej już wysokości 2,2 metra.  

Mur – o czym pamiętać?

Jednak co w sytuacji, gdy chcemy stworzyć konstrukcję, która wykracza poza wspomniane normy? W tym przypadku konieczne staje się otrzymanie stosownego pozwolenia. Należy także pamiętać, że tego rodzaju konstrukcja może być postrzegana, jako tzw. mur oporowy. Co to oznacza? Według przepisów mur oporowy jest jednocześnie budowlą, jak i obiektem budowlanym. To samodzielna konstrukcja (najczęściej w postaci ogrodzenia betonowego, klinkierowego, gabionów), której głównym zadaniem jest zabezpieczenie ściany domów, skarp czy wykopów przed osuwaniem się gruntu. Dodatkowo, taki mur często pełni funkcję ozdobną i spełnia rolę ogrodzenia. 

Według polskiego prawa stworzenie muru oporowego wymaga przygotowania niezbędnych dokumentów, a także uzyskania pozwolenia na budowę. Niezbędne jest także stworzenie odpowiedniego projektu ogrodzenia. Co ważne, samodzielne budowanie takiej konstrukcji jest możliwe jedynie do wysokości 1,2 metra (i tylko wtedy, gdy konstrukcja nie wymaga głębokiego fundamentowania lub specjalnego zbrojenia). Powyżej tej wartości konieczne jest skorzystanie z pomocy osoby posiadającej stosowne uprawnienia. 

Napisany przez